26 Cdo 2909/2015
Datum rozhodnutí: 07.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 2909/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci žalobkyně MUDr. J. K. , proti žalovaným 1. J. K., a 2. M. K. , o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Chomutově, pod sp. zn. 23 C 75/2012, o dovolání 2. žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. prosince 2013, č. j. 11 Co 935/2013-124, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání 2. žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 12. 2013, č. j. 11 Co 935/2013-124, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. října 2015


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu