26 Cdo 2893/2015
Datum rozhodnutí: 06.01.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 2893/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v exekuční věci oprávněných a) nezletilé V. S. , b) nezletilého J. S., zastoupených opatrovníkem městským úřadem Litovel, se sídlem v Litovli, náměstí Přemysla Otakara 778/1B, zastoupených matkou H. S., zastoupenou JUDr. Martinem Štěpánkem, advokátem se sídlem v Olomouci, Krapkova 709/4, proti povinnému M. S. , pro výživné, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 48 EXE 4794/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 18. prosince 2014, č. j. 40 Co 661/2014-246, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil řízení o dovolání povinného proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž změnil usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 20. 8. 2014, č. j. 48 EXE 4794/2013-161, tak, že návrh povinného na zastavení exekuce pro náklady soudního exekutora a náklady oprávněných zamítl, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. ledna 2016
JUDr. Pavlína Brzobohatá předsedkyně senátu