26 Cdo 2835/2015
Datum rozhodnutí: 22.07.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 2835/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné ESSOX s.r.o ., sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 231/7, identifikační číslo osoby 26764652, proti povinnému K. K. , pro 207 284 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. 17, pod sp. zn. 099 EX 10653/08, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky v Jihlavě, ze dne 14. ledna 2015, č. j. 54 Co 1049/2014-63, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky v Jihlavě, ze dne 14. 1. 2015, č. j. 54 Co 1049/2014-63, podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, dále o. s. ř. (srov. část první, článek II., bod 7. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II., bod 2. přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.), neboť dovolatel, ač vyzván a řádně poučen o procesních důsledcích (usnesením soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana, Exekutorský úřad Praha 1, ze dne 31. 3. 2015, č. j. 099 EX 10653/08-75), neodstranil ve stanovené lhůtě nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. července 2015


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu