26 Cdo 276/2003
Datum rozhodnutí: 10.06.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 276/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobkyně městské části P., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) J. N. a 2) I. N., zastoupeným advokátkou, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 6 C 81/2000, o dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. února 2002, č. j. 58 Co 525/2001-119, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyni se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), nemusí být odůvodněno (§ 243c odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. června 2003JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu