26 Cdo 2693/2015
Datum rozhodnutí: 01.12.2015
Dotčené předpisy: § 241a odst. 3 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 2693/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněného M. V. , F.-M., zastoupeného JUDr. Lubomírem Poláchem, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, Zámecké náměstí 42, proti povinnému Ing. J. S. , B., o návrhu na zahájení exekučního řízení pro vymožení peněžitého plnění, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 51 EXE 19/2013, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. prosince 2014, č. j. 9 Co 722/2014-63, takto:

I. Dovolání se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Oprávněný napadl dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 12. 2014, č. j. 9 Co 722/2014-63, jímž odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 21. 10. 2014, č. j. 51 EXE 19/2013-48, kterým byla odmítnuta podání oprávněného ze dne 3. 7. 2012 a 17. 2. 2013 a rozhodnuto o nákladech účastníků řízení před soudem prvního a druhého stupně.
Dovolání oprávněného proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud České republiky odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), neboť neobsahuje vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat. Namítá-li dovolatel, že mu soudy neposkytly součinnost spočívající v dohledání exekučního titulu a že se odvolací soud nevypořádal se všemi jeho argumenty uvedenými v průběhu řízení, uplatnil tak nezpůsobilý dovolací důvod, jehož prostřednictvím vytkl odvolacímu soudu vady řízení.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. prosince 2015 JUDr. Jitka Dýšková předsedkyně senátu