26 Cdo 2691/2014
Datum rozhodnutí: 16.09.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 2691/2014

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobce statutárního města Frýdku Místku , se sídlem ve Frýdku Místku, Radniční 1148, proti žalované Z. T. , zastoupené JUDr. Karlem Bockem, advokátem se sídlem ve Frýdku Místku, Lidická 613, o zaplacení částky 14.584,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 115 C 81/2011, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. srpna 2013, č. j. 11 Co 466/2013-58, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Odůvodnění:
Žalovaná vzala zpět dovolání podané proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. srpna 2013, č. j. 11 Co 466/2013-58.
Podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 31. prosince 2013 (dále jen o.s.ř. ), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.
Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. září 2014
JUDr. Miroslav Ferák předseda senátu