26 Cdo 2646/2015
Datum rozhodnutí: 27.08.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 2646/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněného MURTEG, družstvo , se sídlem v Kyjově, Riegrova 377/9, identifikační číslo osoby 29211638, zastoupeného JUDr. Zdeňkou Pechancovou, advokátkou se sídlem v Luhačovicích, Masarykova 175, proti povinné R. Ch. , zastoupené obecným zmocněncem J. P., za účasti manžela povinné Ing. Š. Ch., pro 115 294,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 13 Nc 1040/2005, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 15. května 2014, č. j. 58 Co 547/2013-303, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 15. 5. 2014, č. j. 58 Co 547/2013-303, podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále o. s. ř. , neboť dovolatelka, ač vyzvána a řádně poučena o procesních důsledcích (usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 18. 8. 2014, č. j. 13 Nc 1040/2005-331, doručeným jejímu obecnému zmocněnci dne 27. 8. 2014), neodstranila ve stanovené lhůtě nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. srpna 2015


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu