26 Cdo 2644/2015
Datum rozhodnutí: 30.07.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 2644/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v exekuční věci oprávněných a) F. B., H. B., b) J. M., H. B., obou zastoupených JUDr. Tomášem Těmínem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 28, proti povinné ECONTAX, s. r. o. , se sídlem v Praze 8, U Pentlovky 466/7, identifikační číslo osoby 61856223, zastoupené JUDr. Helenou Dvornou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Hurbanova 11, pro 84 111,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 14 EXE 3245/2011, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 2. 2015, č. j. 55 Co 457/2014-157, takto:
I. Dovolání se odmítá .
II. Povinná je povinna zaplatit oprávněným na náhradě nákladů dovolacího řízení 3 480,- Kč k rukám JUDr. Tomáše Těmína, Ph.D. do tří dnů od právní moci tohoto usnesení. Odůvodnění:
Městský soud v záhlaví označeným usnesením změnil usnesení obvodního soudu ze dne 24. 7. 2014, č. j. 14 EXE 3245/2011-139, tak, že výrokem I exekuci zastavil, výrokem II povinné uložil zaplatit soudní exekutorce náklady exekuce, jejichž výši určil obvodní soud samostatným rozhodnutím (usnesením č. j. 14 EXE 3245/2011-165 ze dne 12. 5. 2015 stanovil obvodní soud výši těchto nákladů v částce 19 517,30 Kč) a současně výrokem III povinné uložil zaplatit oprávněným náklady řízení před soudy obou stupňů ve výši 32 661,- Kč k rukám jejich advokáta.
Povinná napadla usnesení odvolacího soudu ve výroku II a III dovoláním s tím, že se nemůže smířit s tvrzením odvolacího soudu, že procesně zavinila úkonem započtení zastavení exekuce, a proto je povinna zaplatit soudní exekutorce náklady exekuce a oprávněným náklady řízení před soudy obou stupňů.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, protože výrokem II ani výrokem III usnesení odvolacího soudu nebylo rozhodnuto o peněžitém plnění převyšujícím 50 000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. července 2015 JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu