26 Cdo 2619/2015
Datum rozhodnutí: 22.07.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 2619/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Jitky Dýškové v exekuční věci oprávněné městské části Praha 11 , se sídlem v Praze 4, Ocelíkova 672/1, identifikační číslo osoby 00231126, proti povinné H. M. , pro 19 673 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem v Praze 3, Seifertova 17, pod sp. zn. 091 EX 00233/10, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. září 2014, č. j. 12 Co 358/2014-90, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 9. 2014, č. j. 12 Co 358/2014-90, podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, dále o. s. ř. (srov. část první, článek II., bod 7. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II., bod 2. přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.), neboť dovolatelka, ač vyzvána a řádně poučena o procesních důsledcích (usnesením soudní exekutorky JUDr. Ingrid Švecové, Exekutorský úřad Praha 3, ze dne 15. 4. 2015, č. j. 091 EX 00233/10-117), neodstranila ve stanovené lhůtě nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. července 2015


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu