26 Cdo 2552/2015
Datum rozhodnutí: 25.11.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 2552/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Český inkasní kapitál, a. s. , se sídlem v Praze 1 - Novém Městě, Václavské nám. 66/808, identifikační číslo osoby 27646751, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4 - Michli, Vyskočilova 1326/5, proti povinnému Z. H. , P., pro 152 715,56 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 4 Nc 5356/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 30. září 2014, č. j. 15 Co 357/2014-86, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 30. 9. 2014, č. j. 15 Co 357/2014-86, podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále o. s. ř. , neboť dovolatel, ač vyzván a řádně poučen o procesních důsledcích (usnesením Okresního soudu v Táboře ze dne 27. 4. 2015, č. j. 4 Nc 5356/2007-107, které mu bylo doručeno dne 30. 4. 2015), neodstranil ve stanovené lhůtě nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 25. listopadu 2015
JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu