26 Cdo 2543/2015
Datum rozhodnutí: 03.08.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.26 Cdo 2543/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněné České kanceláře pojistitelů , se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1724/129, IČO 70099618, zastoupené Mgr. Ĺubomír em Vdovcem, advokátem se sídlem v Brně, Hlinky 135/68, proti povinnému J. M. , za účasti manželky povinného H. M. , pro 6.346 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 48 EXE 4267/2014, o dovolání povinného a manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 18. prosince 2014, č. j. 40 Co 769/2014-92, ve znění usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 18. února 2015, č. j. 40 Co 769/2014-103, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného a jeho manželky směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 18. 12. 2014, č. j. 40 Co 769/2014-92, ve znění usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 18. 2. 2015, č. j. 40 Co 769/2014-103, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. Čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. s.], a dovolání tak není přípustné.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. srpna 2015
JUDr. Jitka Dýšková předsedkyně senátu