26 Cdo 2489/2014
Datum rozhodnutí: 02.07.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 2489/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky - Okresního soudu v Karviné , se sídlem v Karviné Fryštátě, park Bedřicha Smetany 176/5, proti povinnému F. F. , zastoupenému JUDr. Lubomírem Lukšíkem, advokátem se sídlem v Ostravě Porubě, Hlavní třída 1023/55, pro 300,- Kč, srážkami z příjmu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 49 E 1082/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. února 2013, č. j. 66 Co 55/2013-12, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 2. 2013, č. j. 66 Co 55/2013-12, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. července 2014

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu