26 Cdo 2481/2011
Datum rozhodnutí: 14.02.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
26 Cdo 2481/2011
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce O. S. , bytem v P., proti žalované městské části Praha 2 , se sídlem v Praze 2, náměstí Míru 20/600, zastoupené JUDr. Jiřinou Jandovou, advokátkou se sídlem v Praze Karlíně, Thámova 181/20, o určení neplatnosti zvýšení nájemného, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 245/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. března 2011, č. j. 70 Co 73/2011-91, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Odůvodnění:


Podáním ze dne 18. června 2011 vzal žalobce zpět dovolání, které podal proti potvrzujícímu rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. března 2011, č. j. 70 Co 73/2011-91.
Podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 7/2009 Sb. (dále jen o. s. ř. ), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.
Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalované nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti žalobci právo.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 14. února 2012
JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu