26 Cdo 2479/2014
Datum rozhodnutí: 16.09.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 2479/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v exekuční věci oprávněné SMART Financial s. r. o. , se sídlem v Olomouci, Hněvotínská 241/52, IČO 47678721, zastoupené Mgr. Jiřím Kňávou, advokátem se sídlem v Olomouci, Sokolská 536/22, proti povinnému M. B. , H., pro 11.580,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 29 Nc 1940/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 28. března 2013, č. j. 40 Co 81/2013-406, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Povinný napadl dovoláním usnesení krajského soudu, jímž potvrdil usnesení okresního soudu ze dne 12. 11. 2012, č. j. 29 Nc 1940/2009-373, kterým podle § 104 odst. 1, § 159a odst. 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. , zastavil řízení o návrhu povinného na zastavení exekuce ze dne 20. 8. 2012.
Dovolání bylo podáno za stavu, kdy usnesením okresního soudu ze dne 20. 8. 2013, č. j. 29 Nc 1940/2009-476, které nabylo právní moci dne 11. 9. 2013, byla exekuce nařízená usnesením okresního soudu ze dne 30. 11. 2009, č. j. 29 Nc 1940/2009-7 zastavena a bylo rozhodnuto o nákladech účastníků i exekutora. Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil, aniž by se zabýval nedostatkem advokátního zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), neboť skončením řízení účinky dovoláním napadeného usnesení odvolacího soudu pominuly.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. září 2014 JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu