26 Cdo 2407/2014
Datum rozhodnutí: 12.11.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.26 Cdo 2407/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci žalobce J. R. , zastoupeného Mgr. Jaroslavem Rychtářem, advokátem se sídlem v Praze 3, Sudoměřská 1038/39, proti žalované Tesco Stores ČR a.s. , se sídlem v Praze 10, Vršovická 1527/68b, IČO 45308314, zastoupené Mgr. Luďkem Šrubařem, advokátem se sídlem v Praze 1, Kaprova 42/14, o zaplacení částky 287.760 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 26 C 404/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. března 2014, č. j. 62 Co 81/2013-231, ve znění usnesení ze dne 20. dubna 2015, č. j. 62 Co 81/2013-260, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. ledna 2015, č. j. 26 Cdo 2407/2014-251, se opravuje tak, že označení právního zástupce žalované zní: Mgr. Luděk Šrubař, advokát se sídlem v Praze 1, Kaprova 42/14 .

Odůvodnění:

V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2015, č. j. 26 Cdo 2407/2014-251, je zjevně nesprávně (v rozporu s obsahem spisu) uveden jako zástupce žalované advokát Mgr. Pavel Matějka, namísto advokáta Mgr. Luďka Šrubaře.

Dovolací soud proto podle ustanovení § 164 (§ 243b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), tuto zřejmou nesprávnost opravil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. listopadu 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu