26 Cdo 2404/2003
Datum rozhodnutí: 27.11.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 2404/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ing. Jana Huška v právní věci žalobců A) P. P., a B) M. P., zastoupených advokátkou, proti žalovanému M. Ť., zastoupenému advokátem, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 11 C 394/99, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. května 2002, č. j. 47 Co 259/2001-80, t a k t o :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), nemusí být odůvodněno (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. listopadu 2003

JUDr. Miroslav F e r á k , v.r.

předseda senátu