26 Cdo 2395/2013
Datum rozhodnutí: 27.08.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.
26 Cdo 2395/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci žalobce F. D. , zastoupeného JUDr. Jaroslavem Tomáškem, advokátem se sídlem v Plzni, sady 5. května 303/46, proti žalovanému V. L. , o návrhu žalobce na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 24 C 258/2000, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. března 2013, č. j. 15 Co 207/2012-479, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Podáním ze dne 22. 7. 2013 vzal žalobce dovolání podané proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 3. 2013, č. j. 15 Co 207/2012-479, v celém rozsahu zpět.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 404/2012 Sb. (dále jen o. s. ř. ), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé ve spojení s § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. srpna 2013

JUDr. Jitka D ý š k o v á
pověřená členka senátu