26 Cdo 2389/2008
Datum rozhodnutí: 14.08.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 2389/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobců a) MVDr. F. Š., CSc., a b) H. Š., proti žalovaným

1) J. K., a 2) L. K., zastoupeným advokátem, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, eventuelně vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp.zn. 9 C 194/2001, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. dubna 2007, č.j. 19 Co 18/2007-120, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 4. 2007, č. j. 19 Co 18/2007-120, podali žalovaní (zastoupeni advokátem) dovolání, které vzali podáním ze dne

12. 5. 2008 v plném rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř., vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.), proto dovolací řízení podle citovaného ustanovení zastavil.

Žalovaní z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobcům však prokazatelné náklady v dovolacím řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. srpna 2008

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu