26 Cdo 2311/2002
Datum rozhodnutí: 28.04.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 2311/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Hany Müllerové v právní věci žalobce města J., zastoupeného advokátem, proti žalované H. E., s. r. o., zastoupené advokátem, o určení neplatnosti odstoupení od smlouvy, vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 9 C 410/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 27. února 2002, č. j. 30 Co 529/2001-86, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), nemusí být odůvodněno (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. dubna 2003

JUDr. Miroslav Ferák, v.r.

předseda senátu