26 Cdo 2302/2015
Datum rozhodnutí: 02.09.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 2302/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného statutárního města Brna, městské části Brno-sever , se sídlem v Brně, Bratislavská 70, IČO 44992785, proti povinným 1. M. F. , a 2. Š. H. , oběma B., vyklizením bytu a prodejem movitých věcí, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 66 E 79/2014, o dovolání 1. povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. října 2014, č. j. 19 Co 543/2014-29, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání 1. povinné proti napadenému usnesení odvolacího soudu (jímž odmítl odvolání 1. povinné proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 1. 7. 2014, č. j. 66 E 79/2014-12, kterým nařídil výkon rozhodnutí vyklizením tam specifikovaného bytu a prodejem movitých věcí), podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. září 2015
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu