26 Cdo 2295/2015
Datum rozhodnutí: 20.10.2015
Dotčené předpisy: § 43 předpisu č. 120/2001Sb.26 Cdo 2295/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněného D. B. , P., zastoupeného JUDr. Pavlem Fráňou , Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská 5/49, proti povinnému Ing. J. S. , O., pro 72.900.000 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem JUDr. Igorem Ivankem, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem v Praze 6, Na Zátorce 590/12, pod sp. zn. 167 EX 5942/14, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. ledna 2015, č. j. 66 Co 432/2014-38, takto:

I. Dovolání se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 1. 2015, č. j. 66 Co 432/2014-38, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k otázce legitimace k podání návrhu na nařízení exekuce rozhodnutí ukládajícího synallagmatické plnění oběma stranám sporu srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2014, sp. zn. 30 Cdo 2924/2013) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.
Nad rámec uvedeného lze dodat, že Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 7. 10. 2015, sp. zn. 23 Cdo 1629/2013, týkajícího se mimo jiné i účastníků této věci, dovodil, že v tomto řízení oprávněný složil předmět plnění (akcie) do soudní úschovy bez zákonného důvodu, proto nelze jeho povinnost vyplývající z exekučního titulu (rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ze dne 11. 1. 2008, sp. zn. RSP 864/07) považovat za splněnou.
Nejvyšší soud České republiky proto dovolání oprávněného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. října 2015 JUDr. Jitka Dýšková předsedkyně senátu