26 Cdo 2231/2002
Datum rozhodnutí: 22.01.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 2231/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Hany Müllerové a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobkyně M. E. s.r.o., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) I. M., zastoupenému advokátkou, a 2) E. H., o určení neplatnosti výpovědi z nájmu, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 22 C 64/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 14. května 2002, č. j. 12 Co 28/2002-76, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Prvnímu žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

III. Ve vztahu mezi žalobkyní a druhou žalovanou nemá žádná z těchto účastnic právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.Usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), nemusí být odůvodněno (§ 243c odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. ledna 2003

JUDr. Miroslav Ferák, v.r.

předseda senátu