26 Cdo 2220/2015
Datum rozhodnutí: 21.10.2015
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 2220/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné CP Inkaso s.r.o. , se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2, identifikační číslo osoby 29027241, zastoupené Mgr. Lucií Tonikovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Haštalská 27, proti povinnému J. P. , pro 96 680,36 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 23 EXE 1581/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. října 2014, č. j. 24 Co 1968/2014-56, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 10. 2014, č. j. 24 Co 1968/2014-56, podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále o. s. ř. , neboť dovolatel, ač vyzván a řádně poučen o procesních důsledcích (výzvou Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 17. 4. 2015 pod sp. zn. 23 EXE 1581/2013, která mu byla doručena 22. 4. 2015), neodstranil ve stanovené lhůtě nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. října 2015


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu