26 Cdo 2214/2014
Datum rozhodnutí: 12.06.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.26 Cdo 2214/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Jitky Dýškové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Beck International, s. r. o ., se sídlem v Mělníku, Blatecká 3344, IČO 62741438, zastoupené JUDr. Josefem Svobodou, advokátem se sídlem v Praze 7, Poupětova 3, proti povinné O. K. , pro 3.599,- Kč s příslušenstvím, srážkami z důchodu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 48 E 1447/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. ledna 2013, č. j. 9 Co 490/2012-43, takto:
I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Napadeným usnesením odvolací soud odmítl odvolání povinné proti usnesení okresního soudu ze dne 2. 1. 2012, č. j. 48 E 1447/2011-7, jímž nařídil výkon rozhodnutí srážkami z jejího důchodu k vymožení nepřednostní pohledávky oprávněné ve výši 3.599,- Kč, nákladů předcházejícího řízení ve výši 9.240,- Kč a uložil jí povinnost zaplatit náklady výkonu rozhodnutí ve výši 5.020,- Kč; současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Dovolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť jím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 237, § 238 odst. 1 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /srovnej čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb./, dále jen o. s. ř. ).
Nejvyšší soud proto dovolání povinné podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3) odmítl.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. června 2014
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu