26 Cdo 2195/2015
Datum rozhodnutí: 23.09.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 11 předpisu č. 549/1991Sb.26 Cdo 2195/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně Lesní společnosti Přimda, a.s. , se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 1096/8, IČO 45351899, zastoupené Mgr. Michalem Kojanem, advokátem se sídlem v Praze 3 - Vinohradech, Kolínská 1686/13, proti žalované České republice Ministerstvu financí , se sídlem v Praze 1 Malé Straně, Letenská 525/15, IČO 00006947, o zaplacení 3 607 298,84 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 21 C 3/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. srpna 2014, č. j. 28 Co 227/2014-53, takto: I. Dovolání se odmítá . II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Žalobkyně napadla dovoláním usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 8. 2014, č. j. 28 Co 227/2014-53, kterým potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 11. 3. 2014, č. j. 21 C 3/2012-46, jímž zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku.
Dovolání proti usnesení odvolacího soudu není přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), neboť napadené usnesení je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k otázce, zda je řízení o náhradu za omezení vlastnického práva pronajímatele osvobozeno od soudního poplatku, srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2014, sp. zn. 26 Cdo 1269/2014, uveřejněné pod číslem 106/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) a není důvod, aby rozhodná právní otázka vymezená v dovolání byla posouzena jinak.
Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 23. září 2015 JUDr. Pavlína Brzobohatá předsedkyně senátu