26 Cdo 2170/2015
Datum rozhodnutí: 08.12.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 2170/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné J. M. , zastoupené JUDr. Milanem Kolářem, advokátem se sídlem ve Slaném, Rabasova 1396/12, proti povinné V. P. , pro 111 931 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem v Přerově, Komenského 38, pod sp. zn. 103 Ex 25640/14, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. září 2014, č. j. 22 Co 407/2014-6, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky ve shora uvedené exekuční věci dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále o. s. ř. , zastavil, vzala-li oprávněná své dovolání ze dne 20. 11. 2014 proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2014, č. j. 22 Co 407/2014-6, podáním ze dne 9. 4. 2015 zcela zpět.

Rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (viz § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. prosince 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu