26 Cdo 2143/2002
Datum rozhodnutí: 06.03.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.




26 Cdo 2143/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobce města N., zastoupeného advokátem, proti žalovanému P. S., zastoupenému advokátem, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 6 C 924/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 18. června 2002, č. j. 28 Co 188/2002-93, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), nemusí být odůvodněno (§ 243c odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. března 2003

JUDr. Miroslav Ferák, v.r.

předseda senátu