26 Cdo 2129/2014
Datum rozhodnutí: 16.12.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.26 Cdo 2129/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobce Stavebního bytového družstva Praha , IČO 00034592, se sídlem Praha 8, Střížkovská 1/29a, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Suttnerem, advokátem se sídlem Praha 9, Breitcetlova 880/9, proti žalovanému J. P. , místem podnikání Praha 8, Ďáblická 736/48b, o zaplacení částky 40.931,- Kč a smluvní pokuty ve výši 225.743,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 129 EC 77/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. listopadu 2013, č. j. 14 Co 426/2013-84, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í:


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce (dovolatele) proti výroku I. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 11. 2013, č. j. 14 Co 426/2013-84, kterým zamítl žalobu o zaplacení částky 225.434,- Kč, odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. článek II., bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb., a část první, článek II. bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen o.s.ř. , neboť není podle § 237 o.s.ř. přípustné.
Dovolatel sice výslovně přípustnost odůvodňuje tím, že právní otázka, jež je předmětem dovolání, nebyla v judikatuře dovolacího soudu dosud vyřešena, obsahově však jeho dovolací námitky ve skutečnosti směřují proti skutkovým zjištěním odvolacího soudu, na nichž byl založen závěr o neplatnosti nájemní smlouvy ze dne 16. 7. 2007. Namítán je nesprávný výklad obsahu tohoto právního úkonu, tedy nesprávné posouzení okolností skutkové povahy rozhodných pro posouzení práv ze sporné smlouvy vyplývajících (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu z 30. 5. 2007, sp. zn. 28 Cdo 1222/2007, uveřejněné pod C 5276 v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, z 29. 8. 2011, sp. zn. 26 Cdo 2105/2009, a z 23. 4. 2013, sp. zn. 26 Cdo 2615/2012), čímž je uplatněn nezpůsobilý dovolací důvod. Pokud dovolatel odvolacímu soudu vytýká nesprávné právní posouzení otázky platnosti smlouvy, činí tak na základě vlastního (odlišného) výkladu jejího obsahu, na kterém následně staví svoji polemiku s řešením uvedené otázky odvolacím soudem.
Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech řízení, nejde-li o rozhodnutí, kterým se řízení končí.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 16. prosince 2014
Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc. předsedkyně senátu