26 Cdo 2074/2002
Datum rozhodnutí: 21.11.2002
Dotčené předpisy:
26 Cdo 2074/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Hany Müllerové a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobkyně I. K., zastoupené advokátkou, proti žalovanému MUDr. P. K., zastoupenému advokátem, o zrušení práva společného nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 13 C 492/99, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. února 2002, č. j. 39 Co 331/2001-56, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovanému se náhrada nákladů dovolacího řízení nepřiznává.

Usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), nemusí být odůvodněno (§ 243c odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. listopadu 2002JUDr. Miroslav F e r á k , v.r.

předseda senátu