26 Cdo 2025/2008
Datum rozhodnutí: 14.05.2009
Dotčené předpisy:

26 Cdo 2025/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce D. v. d. Na b. 17/492, proti žalované R. E., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu a zaplacení částky 28.017,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 15 C 307/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. května 2007, č. j. 55 Co 118/2007-37, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 9 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 28. 3. 2006, č. j. 15 C 307/2005-12, přivolil k výpovědi z nájmu žalované k bytu č. 11 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v domě č. 17/492, v ulici Na b. v P. 9 V. (výrok I.), určil, že nájemní poměr skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty (výrok II.), a uložil žalované byt vyklidit do 15 dnů od zajištění přístřeší (výrok III.); dále jí uložil povinnost zaplatit žalobci částku 26.943,- Kč (výrok IV.) a co do částky 1.074,- Kč řízení zastavil (výrok V.); současně rozhodl o nákladech řízení (výrok VI.).

K odvolání žalované Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 15. 5. 2007, č.j. 55 Co 118/2007-37, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích (I., II., III. a VI.), zrušil ho ve výroku (IV.) a v tomto rozsahu řízení zastavil; dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupena advokátem) dovolání, které vzala podáním ze dne 21. 4. 2008 zpět.


Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.


Žalovaná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobci však prokazatelné náklady v dovolacím řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. května 2009


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.


předsedkyně senátu