26 Cdo 2006/2015
Datum rozhodnutí: 26.11.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 2006/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné ESSOX s.r.o. , se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 231/7, identifikační číslo osoby 26764652, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1 - Novém Městě, Na Florenci 2116/15, proti povinnému J. K. , H. B., pro 56 947,16 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem v Přerově, Komenského 38, pod sp. zn. 103 Ex 53031/12, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. dubna 2014, č. j. 25 Co 29/2014-87, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 4. 2014, č. j. 25 Co 29/2014-87, podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále o. s. ř. , neboť dovolatel, ač vyzván a řádně poučen o procesních důsledcích (výzvou exekutorského kandidáta Mgr. V. K., pověřeného soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou, Exekutorský úřad Přerov, ze dne 8. 12. 2014, č. j. 103 Ex 53031/12-103, která mu byla doručena 16. 2. 2015), neodstranil ve stanovené lhůtě nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.) .

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. listopadu 2015


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu