26 Cdo 196/2015
Datum rozhodnutí: 16.07.2015
Dotčené předpisy: § 19 o. s. ř., § 107 odst. 5 o. s. ř.26 Cdo 196/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce Okresního stavebního bytového družstva , se sídlem Opava Kateřinky, Vrchní 27, IČO 00227528, zastoupeného Mgr. Antonínem Hulvou, advokátem se sídlem Opava, náměstí Republiky 2/1, proti žalované H. M. , o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 9 C 82/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. listopadu 2013, č. j. 11 Co 468/2013-47, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í:
Okresní soud v Opavě (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 29. 5. 2013, č. j. 9 C 82/2013-12, uložil žalované povinnost vyklidit do jednoho měsíce od právní moci rozsudku zde specifikovaný byt; současně rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 28. 11. 2013, č. j. 11 Co 468/2013-47, rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé potvrdil, změnil jej ve výroku o nákladech řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná včasné dovolání.

V průběhu dovolacího řízení žalovaná dne 25. 5. 2014 zemřela (řízení o pozůstalosti bylo pravomocně zastaveno usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 5. 8. 2014, č. j. 20 D 966/2014-14). Přitom podle obsahu spisu vedeného v řízení o pozůstalosti žila ve vyklizovaném bytě sama a nezanechala po sobě žádný majetek.

Z uvedeného vyplývá, že žalovaná v průběhu dovolacího řízení ztratila způsobilost být jeho účastnicí a povaha věci nedovoluje v řízení pokračovat. Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil (§ 19, § 103, § 107 odst. 5 a § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 /viz čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb./ dále jen o. s. ř. ).

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodováno nebylo, neboť v řízení, v němž jeden z účastníků ztratil způsobilost být účastníkem řízení a nemá právního nástupce, je pojmově vyloučeno přiznat zbylému (jedinému) účastníkovi náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. července 2015

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu