26 Cdo 194/2015
Datum rozhodnutí: 27.01.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.26 Cdo 194/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné nezletilé N. B. , zastoupené matkou Š. B. , proti povinnému Š. B. , pro 26.000,- Kč na dlužném výživném a pro 1.500,- Kč běžného výživného, vedené u Okresního soudu v Plzni - městě pod sp. zn. 72 E 108/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. října 2013, č. j. 14 Co 532/2013-78, takto:

I. Řízení o dovolání povinného se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 10. 2013, č. j. 14 Co 532/2013-78, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2015

JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu