26 Cdo 1832/2015
Datum rozhodnutí: 08.12.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 1832/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného M. K. , zastoupeného JUDr. Milanem Kolářem, advokátem se sídlem ve Slaném, Rabasova 1396/12, proti povinné V. P. , pro 44 777 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha východ pod sp. zn. 27 EXE 591/2014, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. září 2014, č. j. 17 Co 372/2014-12, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky ve shora uvedené exekuční věci dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále o. s. ř. , zastavil, vzal-li oprávněný své dovolání ze dne 17. 10. 2014 proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 9. 2014, č. j. 17 Co 372/2014-12, podáním ze dne 9. 4. 2015 zcela zpět.

Rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (viz § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. prosince 2015
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu