26 Cdo 1821/2011
Datum rozhodnutí: 24.01.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř.
26 Cdo 1821/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce Ing. J. P. , zastoupeného JUDr. Lenkou Vislockou, advokátkou se sídlem Praha 1, Spálená 11, proti žalovaným 1) M. M. , zastoupené Mgr. Ivanou Sládkovou, advokátkou se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, a 2) městské části Praha 5, se sídlem Praha 5, Nám. 14. října 4, zastoupené Mgr. Irenou Lazurovou, LL.M., advokátkou se sídlem Praha, Na dědinách 733/22, o určení nájemního práva, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 7 C 126/2009, o dovolání žalované 1) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2010, č. j. 11 Co 361/2010-93, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :
Žalovaná 1) svým podáním ze dne 21. 3. 2011 vzala dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2010, č. j. 11 Co 361/2010-93, v celém rozsahu zpět.
Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolací řízení podle
§ 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že ostatním účastníkům v dovolacím řízení nevznikly (dle obsahu spisu) žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli právo vůči žalované 1), která zavinila zastavení dovolacího řízení.
K rozhodnutí o vrácení soudního poplatku je věcně příslušný soud, který rozhodl o věci v prvním stupni (srov. § 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. ledna 2012
Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.
předsedkyně senátu