26 Cdo 1799/2002
Datum rozhodnutí: 17.10.2002
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1799/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Hany Müllerové a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobců 1) H. P., a 2) J. L., zastoupených advokátkou, proti žalované M. K., zastoupené advokátem, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 19 C 243/2000, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. února 2002, č. j. 21 Co 358/2001-44, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobcům se náhrada nákladů dovolacího řízení nepřiznává.

Usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), nemusí být odůvodněno (§ 243c odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. října 2002

JUDr. Miroslav F e r á k , v.r.

předseda senátu