26 Cdo 1764/2015
Datum rozhodnutí: 21.10.2015
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
26 Cdo 1764/2015U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné GE Money Bank, a. s. , se sídlem v Praze 4 - Michle, Vyskočilova 1422/1a, identifikační číslo osoby 25672720, proti povinnému F. M. , pro 189 979,59 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 127 EXE 2926/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. června 2014, č. j. 66 Co 369/2014-59, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 6. 2014, č. j. 66 Co 369/2014-59, podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále o. s. ř. , neboť dovolatel, ač vyzván a řádně poučen o procesních důsledcích (usnesením Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově ze dne 18. 3. 2015, č. j. 127 EXE 2926/2013-116, které mu bylo doručeno 23. 3. 2015), neodstranil ve stanovené lhůtě nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Podáním ze dne 2. 4. 2015 dovolatel již pouze žádá o osvobození od soudních poplatků (tj. nenavrhuje, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů), a to opakovaně za situace, kdy o jeho předchozích návrzích na poplatkové osvobození a na ustanovení zástupce pro dané dovolací řízení bylo v obou případech negativním způsobem pravomocně rozhodnuto (usnesením Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově ze dne 2. 9. 2014, č. j. 127 EXE 2926/2013-82, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 11. 2014, č. j. 66 Co 698/2014-109).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. října 2015


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu