26 Cdo 1731/2004
Datum rozhodnutí: 16.06.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

26 Cdo 1731/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobkyně S-R., a.s., zastoupené advokátem, proti žalovanému J. V., o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 15 C 293/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. února 2004, č.j. 53 Co 439/2003-69, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 12. 2. 2004, č.j. 53 Co 439/2003-69, změnil rozsudek ze dne 9. 6. 2003, č.j. 15 C 293/2000-58, jímž Obvodní soud pro Prahu 10 (soud prvního stupně) uložil žalovanému povinnost vyklidit byt č. 11, 3+1 s příslušenstvím, I. kategorie, situovaný ve 4. podlaží obytného domu v P. 10, čp. 9, ulice P. 9 a vyklizený odevzdat žalobkyni do 3 měsíců od právní moci rozsudku tak, že žalovaný je povinen byt vyklidit do 31. 12. 2004; jinak rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Žalovaný podal proti rozsudku odvolacího soudu včasné dovolání.

Podáním ze dne 16. 6. 2004 vzal žalovaný dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud řízení v dané věci zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn skutečností, že žalobkyni, jež by měla na tuto náhradu právo podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty druhé o.s.ř., náklady tohoto řízení prokazatelně (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. června 2005

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu