26 Cdo 1731/2002
Datum rozhodnutí: 24.04.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1731/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Hany Müllerové v právní věci žalobců A) J. Ch. a B) J. Ch., zastoupených advokátkou, proti žalovanému M. T., zastoupenému advokátem, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 C 82/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. března 2002, č. j. 19 Co 526/2002-93, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), nemusí být odůvodněno (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. dubna 2003

JUDr. Miroslav Ferák, v.r.

předseda senátu