26 Cdo 1669/2015
Datum rozhodnutí: 22.07.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 1669/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Vodafone Czech Republic, a.s. , se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, IČO 25788001, proti povinnému Z. P., zastoupenému JUDr. Pavlem Povolným, advokátem se sídlem ve Vyšních Lhotách č.p. 141, pro 6.770,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 EXE 12087/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. května 2014, č. j. 9 Co 289/2014-55, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Napadeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 12. 3. 2014, č. j. 51 EXE 12087/2011-36, kterým zamítl návrh povinného na zastavení exekuce (nařízené pro vymožení částky 6.770,50 Kč s příslušenstvím a nákladů exekuce).

Dovolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť jím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000 Kč (§ 237, § 238 odst. 1 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /srov. čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb./, dále jen o. s. ř. ).

Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3) odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. července 2015

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu