26 Cdo 1645/2017
Datum rozhodnutí: 19.04.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.26 Cdo 1645/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobkyně E. H. , proti žalované 42 , s.r.o. , se sídlem v Praze 8 Karlíně, Sokolovská 131/86, IČO 61060062, zastoupené Thomasem Hrubým, advokátem se sídlem v Praze 1 Novém Městě, Palackého 740/1, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, o návrhu na obnovu řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 17 C 331/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. října 2015, č. j. 15 Co 160/2015-112, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalobkyně nezastoupena advokátem napadla dovoláním usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 10. 2015, č. j. 15 Co 160/2015-112, jímž odvolací soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 12. 3. 2015, č. j. 17 C 331/2012-99, doplněného usnesením téhož soudu ze dne 11. 8. 2015, č. j. 17 C 331/2012-109, kterým zamítl návrh žalobkyně na obnovu řízení a rozhodl o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. , zastavil, neboť dovolatelka i přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti usnesením ze dne 20. 2. 2017, č. j. 17 C 331/2012-159 (poté, co její žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla zamítnuta usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 17. 2. 2016, č. j. 17 C 331/2012-126, ve znění usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2016, č. j. 15 Co 163/2016-131, a její dovolání proti usnesení odvolacího soudu bylo odmítnuto usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 1. 2017, č. j. 26 Cdo 4266/2016-144), nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. dubna 2017

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu