26 Cdo 163/2012
Datum rozhodnutí: 13.03.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř.
26 Cdo 163/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce MUDr. V. T. , zastoupeného JUDr. Bohuslavem Sedlatým, advokátem se sídlem Nymburk, Boleslavská 137, proti žalované V. M. T., o zrušení práva společného nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 11 C 57/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. března 2011, č. j. 62 Co 500/2010-99, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :
Žalovaná svým podáním ze dne 3. 2. 2012 vzala dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 3. 2011, č. j. 62 Co 500/2010-99, v celém rozsahu zpět.
Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci v dovolacím řízení nevznikly (dle obsahu spisu) žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči žalované, která zavinila zastavení dovolacího řízení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 13. března 2012
Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu