26 Cdo 1627/2015
Datum rozhodnutí: 29.09.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 1627/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring, s.r.o. , se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti povinné A. Č. , H. K., zastoupené obecným zmocněncem S. Č., H. K., adresou pro doručování v H. K., za účasti manžela povinné S. Č., H. K., adresou pro doručování v H. K., pro 77 647,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 31 EXE 302/2013, o dovolání povinné a jejího manžela proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. října 2014, č. j. 24 Co 291/2014-109, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání povinné a jejího manžela proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 10. 2014, č. j. 24 Co 291/2014-109, podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále o. s. ř. , neboť dovolatelé, ač vyzváni a řádně poučeni o procesních důsledcích (usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 20. 1. 2015, č. j. 31 EXE 302/2013-119, které bylo doručeno dne 3. 3. 2015), neodstranili ve stanovené lhůtě nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. září 2015
JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu