26 Cdo 1523/2014
Datum rozhodnutí: 10.09.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.26 Cdo 1523/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové v exekuční věci oprávněné LANAVE s. r. o., se sídlem v Hostivicích, Husovo náměstí 14, IČO 28507975, zastoupené Mgr. Alexandrem Nettem, advokátem se sídlem v Praze 2, Ječná 550/1, proti povinným 1. Ing. V. P. , 2. E. P. , pro vyklizení bytové jednotky, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. 27 EXE 9678/2011, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. srpna 2013, č. j. 25 Co 293/2013-187, takto:

I. Dovolání se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Praze (odvolací soud) usnesením ze dne 23. 8. 2013, č. j. 25 Co 293/2013-187, potvrdil usnesení Okresního soudu Praha - východ ze dne 7. 3. 2013, č. j. 27 EXE 9678/2011-158, kterým zastavil exekuci vyklizením povinných, rozhodl o nákladech exekuce, změnil jen jejich výši a současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Dovolání oprávněné proti napadenému usnesení odvolacího soudu, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k otázce náležitostí a platnosti smlouvy o zajišťovacím převodu práva srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2008, sp. zn. 31 Odo 495/2006, uveřejněný pod číslem 45/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozsudek téhož soudu ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4395/2009) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.
Námitkami (že soud nesprávně zjistil obsah smlouvy o zajišťovacím převodu práva), jimiž zpochybňovala skutková zjištění odvolacího soudu, pak dovolatelka uplatnila jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř.
Nejvyšší soud České republiky proto dovolání oprávněné podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 10. září 2014
JUDr. Pavlína Brzobohatá předsedkyně senátu