26 Cdo 1489/2015
Datum rozhodnutí: 22.07.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 1489/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Aleše Zezuly ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného statutárního města Ostravy, městský obvod Ostrava jih , se sídlem v Ostravě, Horní 3, zastoupeného JUDr. Jarmilou Jařabáčovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Puchmajerova 7, proti povinnému J. K. , pro 12.940 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 53 E 36/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. září 2014, č. j. 10 Co 460/2014-31, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Napadeným usnesením odvolací soud odmítl odvolání povinného proti výrokům usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2014, č. j. 53 E 36/2014-5, jimiž byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z příjmu povinného pro vymožení pohledávky ve výši 12.940 Kč s příslušenstvím, potvrdil jej ve výroku o náhradě nákladů výkonu rozhodnutí a současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť jím bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000 Kč (§ 237, § 238 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o. s. ř. ).

Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (ve spojení s § 243f odst. 3 o. s. ř.) odmítl, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele advokátem (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. července 2015
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu