26 Cdo 1472/2015
Datum rozhodnutí: 01.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 1472/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné BLACK SYSTEM s. r. o. se sídlem v Praze 9, U Vysočanského pivovaru č. 422, identifikační číslo osoby 28122470, zastoupené Mgr. Františkem Mészárosem, advokátem se sídlem v Praze 6, Pod Novým lesem č. 127/44, proti povinnému Ing. V. P. , zastoupenému Mgr. Richardem Němcem, advokátem se sídlem v Praze 5, Ke Klimentce č. 2186/15, pro 13 650 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 53 EXE 655/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. října 2014, č. j. 23 Co 429/2014-295, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. října 2014, č. j. 23 Co 429/2014-295, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelem podáním ze dne 24. srpna 2015 výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. září 2015


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu