26 Cdo 1369/2002
Datum rozhodnutí: 20.11.2002
Dotčené předpisy:
26 Cdo 1369/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudkyň JUDr. Hany Müllerové a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobkyně městské části P., zastoupené advokátkou, proti žalované J. P., zastoupené advokátkou, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 29 C 51/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. března 2002, č. j. 51 Co 31/2002-29, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., nemusí být odůvodněno (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

V Brně dne 20. listopadu 2002

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v.r.

předsedkyně senátu