26 Cdo 1322/2013
Datum rozhodnutí: 28.05.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř.
26 Cdo 1322/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci žalobce V. P. , bytem v P., zastoupeného JUDr. Janem Heroutem, advokátem se sídlem v Jihlavě, Masarykovo nám. 95/3, proti žalovanému městu Polná se sídlem v Polné, Husovo nám. 39, IČO 00286435, zastoupenému JUDr. Boženou Zmátlovou, advokátkou se sídlem v Jihlavě, Dvořákova 1927/5, o povinnost uzavřít dodatek nájemní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 5 C 124/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. ledna 2013, č. j. 19 Co 235/2012-67, takto: I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 1. 2013, č. j. 19 Co 235/2012-67, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první a § 243f odst. 2 o.s.ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), když v úvodu svého dovolání pouze uvedl, že přípustnost dovolání dovozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a podává jej z důvodu uvedeného v ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř. Dovolatel zřejmě přehlédl, že napadené rozhodnutí bylo vydáno až po účinnosti zákona č. 404/2012 Sb. (dne 16. 1. 2013), a je proto třeba postupovat podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013. V dovolání totiž zjevně odkazuje na občanský soudní řád ve znění účinném do 31. 12. 2012, a to jak co do přípustnosti dovolání, tak co do důvodu dovolání.
O návrhu na odklad vykonatelnosti, který nepovažoval za důvodný, dovolací soud v souladu se svou ustálenou praxí nerozhodoval.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. května 2013
JUDr. Jitka Dýšková
pověřená členka senátu