26 Cdo 1242/2014
Datum rozhodnutí: 27.05.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.26 Cdo 1242/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně M. T. , zastoupené Mgr. Liborem Kapalínem, advokátem se sídlem v Praze 1 Novém Městě, Jindřišská 939/20, proti žalované INTER.EKO, spol. s r.o. , se sídlem v Praze 2, Mánesova 68, IČO: 49977873, zastoupené Mgr. Stanislavem Němcem, advokátem se sídlem v Postupicích 58, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 4 C 81/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2013, č. j. 54 Co 420/2013-51, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Odůvodnění:

Žalovaná vzala zpět dovolání podané proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2013, č. j. 54 Co 420/2013-51.
Podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen o. s. ř. , vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení zastavil.
Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. května 2014

JUDr. Miroslav Ferák předseda senátu