26 Cdo 1187/2015
Datum rozhodnutí: 03.08.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.26 Cdo 1187/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Ing. D. V. , proti povinné A. Š. , pro 72.926 Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 50 E 977/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. března 2014, č. j. 10 Co 61/2014-208, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Povinná napadla včasným dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2014, č. j. 10 Co 61/2014-208, jímž bylo podle § 218 písm. c) o. s. ř. odvolání povinné odmítnuto jako nepřípustné [§ 202 odst. 1 písm. k) o. s. ř.]

Dovolání povinné není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. f) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., dále jen o. s. ř. ), neboť směřuje proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. a v důsledku toho proti němu zákon dovolání nepřipouští [§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.].

Nejvyšší soud proto dovolání povinné odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), aniž zkoumal splnění podmínky zastoupení dovolatelky vyplývající z ustanovení § 241 o. s. ř.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. srpna 2015

JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu